+ 420 601 188 288   Po - Pá 8:00 - 16:00
+ 420 601 188 288   Po - Pá 8:00 - 16:00

Ochrana osobních údajů

 

 Správce osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů je společnost Nábytek Pegas s.r.o., se sídlem Václavovice, Vratimovská 618, 739 34 ,  IČ: 06296505, DIČ: CZ06296505 - Zapsáno v OR u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 71410

 

Kontaktní údaje správce: 

Nábytek Pegas s.r.o.

Vratimovská 618

739 34  Václavovice

Tel: 777 24 44 46

Mail: kelt@nabytek-kelt.cz

 

Osobní údaje:

 • Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se fyzické osoby.
 • Zpracováváme pouze zakládání osobní údaje, které nám poskytnete.
 • Pokud nám poskytujete údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a musíte mít její souhlas k ochraně jejích osobních údajů.
 • Osobní údaje zpracováváme pouze na základě Vámi poskytnutých údajů, které jsou nezbytné k plnění uzavřené smlouvy.
 • Mezi tyto údaje patří - jméno, příjmení, adresa, místo doručení, telefonní číslo, email.
 • Veškeré údaje jsou Vámi poskytnuté dobrovolně.
 • Pokud jste klientem společnosti Nábytek Kelt s.r.o. (např. jste s naší společností uzavřeli objednávku), můžeme použít Vámi poskytnuté osobní údaje k zaslání marketingových sdělení.
 • Pokud si nepřejete  tyto údaje zasílat, budou Vaše údaje vymazány na základě Vašeho požadavku - nesouhlasu budou Vaše údaje vymazány. Tyto sdělení Vám již nebudou zasílány.
 • Upozorňujeme Vás, že výmaz se netýká osobních údajů, které správce potřebuje pro splnění povinností uložených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.

 

 

Internetový obchod www.nabytek-kelt.cz není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí písemný souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

 

Osobní údaje, které jsou získávány automaticky:

 • jedná se o údaje, které jsou získávány automaticky na základě návštěvy našich internetových stránek.
 • Jedná se např. o IP adresu, čas a datum přístupu na naše stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, popř. operačním systému, jaké zboží jste shlédli, apod..
 • Tyto informace jsou ale anonymní a nelze zjistit, jaká osoba náš web navštívila.
 • ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  1.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Kamerový systém:

 • Naše provozovny a venkovních prostory jsou monitorovány kamerovým systémem s online přenosem a záznamem.
 • Kamerový systém je na našich provozovnách z důvodu bezpečnosti, prevence a také z důvodu objasnění případné protiprávní činnosti.
 • Provozovatelem kamerového systému je Nábytek Pegas s.r.o..

 

Uložení osobních údajů:

 • Osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou společností zpracovávány po dobu uskutečnění obchodu.
 • Uchovávány jsou po dobu, kterou nám ukládá zákon o archivaci a jiné související právní předpisy.

 

Další příjemci osobních údajů:

 • V případě je možné předání osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro účely plnění smlouvy třetím osobám (např. subdodavatelé, apod.).
 • Naše společnost spolupracuje s externími společnostmi, které nám pomáhají plnit splnění smlouvy (např. přepravní společnosti, apod.).
 • Obchodní společnost si pečlivě vybírá své partnery, kterým Vaše data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

 

Vaše práva:

 • Jako fyzická osoba máte právo si vyžádat od  Správce přístup k Vašim osobním údajům a informace, jaké údaje o vás zpracovává.
 • Máte právo vyžadovat opravu po správci nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.

Jednou z hlavních priorit naší společností je zajistit bezpečnost našich klientů. Toto zabezpečení nám pomáhají zajistit technické a mechanické prostředky k zajištění Vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům našich klientů je umožněn pouze oprávněným osobám, které jsou vázány mlčenlivostí na základě smluv.