+ 420 601 188 288   Po - Pá 8:00 - 16:00
+ 420 601 188 288   Po - Pá 8:00 - 16:00

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Nábytek Pegas s.r.o., se sídlem Václavovice, Vratimovská 618,739 34, identifikační číslo: IČ: 06296505, DIČ: CZ06296505 - Zapsáno v OR u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 71410 (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“)prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.nabytek-kelt.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a klientem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.nabytek-kelt.cz . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodníma podmínkama, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek najde Kupující jako odkaz potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží nebo služby.

1.4. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám mimo fakturující společnosti Nábytek Pegas s.r.o. . Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.nabytek-kelt.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.nabytek-kelt.cz, které jsou pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží

podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.

prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.nabytek-kelt.cz kupující dává souhlas ke shromaždováním a archivování osobních údajů a jeho nákupech od potvrzení objednávky prodávajícím začíná dodací lhůta.

3. Ceny a platby

Dopravné:

 • Doprava před dům po celé ČR :
 • do 3000,- kč je 340 kč
 • nad 3000,- kč 560 kč 
 • nad 25000,-  Zdarma (neplatí u sedaček z důvodu prostorové náročnosti)
 • dobírka 40 kč (převodem předem Zdarma) (platba převodem, kartou on-line a splátkový prodej Zdarma)
 • osobní odběr v Ostravě Hrabové (areál Tajga 8:00-16:00) : Zdarma
 • v ceně je doprava k prvním dveřím
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Doprava, pokud zboží již bude vezeno (nakládá se minimálně den předem, kdy je klient kontaktován telefonicky a pokud se nedovoláme je zasílána SMS) bude účtováno znova, z důvodu zmařené dopravy, následného překládání řidičem ,aby se dostal k následujícímu zboží ,které je založeno a potřebné následné vykládky.
 • Vzorníky zasíláme od 1.1.2020 na dobírku 500,- kč ke klientům, po výběru můžou být vráceny klientem také na dobírku 500,- kč , či při dodání zboží, kde bude tato částka odečtena ,a klient ušetří cestu na poštu.

Ceny uvedené na webových stránkách www.nabytek-kelt.cz jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo řidiči. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

v případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Pokud u zboží je uvedena nulová cena, či jeví nezvykle nízkou cenu, vyhrazujeme si možnost objednávku nerealizovat, či případně se jedná o chybu importu cen. 

V případě klientských objednávek a jejich vychystávání , může být účtován storno poplatek ve výši 10%, pokud bude objednávka stornována klientem, po jejím naskladnění od dodavatelů na náš sklad z důvodů vzniklých nákladů s uskladněním a realizací této objednávky.

4. Cena komunikace

Cena komunikace při volání klientem na naši linku je cena tarifu klienta. Žádné poplatky nejsou účtovány

Způsoby úhrady zboží:

1. převodem na účet

při platbě převodem na účet Vám nejprve vystavíme proforma fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky nebo mailem. Proforma faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu, na který uhradíte danou částku.

 • Klient může být v případě objednávky, zadávané do výroby či objemnějšího charakteru, požádán o zálohu ve výši 20-30 procent z důvodu jejího individuálního vychystání ,ve výrobě ve specifické kombinaci a pod zálohou tímto potvrzení jejího odebrání, či objemnějšího zboží pro přepravu.

Tímto se jedná o smlouvu o dílo.

po uhrazení platby na účet Vám zašleme vystavenou fakturu, jako doklad o zaplacení.

2. hotově

při osobním odběru, či při převzetí od přepravní služby na adrese klienta.

3. Koupě zboží na splátky

internetový obchod www.nabytek-kelt.cz nabízí koupi zboží na splátky od následujících partnerů: Hello Bank (bývalý Cetelem)

 

5. Záruka

záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách www.nabytek-kelt.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Pokud je zboží kupováno na firmu, záruka je 6 měsíců.

záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek nemontovat - z důvodu možnosti reklamovat jednotlivé díly.

místem uplatnění reklamace je viz kontakty Ostrava Hrabová, U řeky 829 , 720 00

6. Vrácení zboží

spotřebitel má právo podle Občanského zákoníku č. 89/2012 sbírky v aktuálním znění ustanovení § a  odstavce odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum obdržení). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

U zboží, které je zadáváno do výroby v provedení dle požadavku klinta: např. barva, specifické rozměry, provedení strany výrobku, potahový materiál či jiné, se při zrušení objednávky klientovi vyúčtují již realizované náklady spojené s realizací objednávky či stáhnou ze zaslané zálohy. Také u zboží, které takto bylo klientovi vyráběno na zakázku u výrobce a je již dodáno, se nevztahuje možnost vrácení peněz dle Občanského zákoníku §53, odstavce 8, bodu C, kdy se bere za to, že se jedná při koupi, o sjednání smlouvy na dílo, jakožto dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V případě již smontovaného či použitého zboží ,není z důvodu změny stavu zboží jej již vrátit ve 14-denní lhůtě ( i v případě naší montáže, protože se jedná již o smlouvu o dílo a zboží již není v původním stavu

Dle paragrafu 1832 O.Z. informujeme, že dle odst.:(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy,vrátí mu podnikatel bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli, přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Klienta informujeme v rámci paragrafu 1832  Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením, které je zde: § 1820 odst. 1 písm. g).(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také: g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.(3) Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v odstavci 1 písm. f)g) a h).

Výše uvedené je vzorové poučení v rámci paragrafu 1820 odst.3.

Při odstoupení po 14 dnech si vyhrazuje právo zboží nepřevzít či v případě individuálního souhlasu, částku krátit z důvodu. kontroly stavu zboží, a jeho kompletnosti, čas s převzetím zboží, jeho opětovné zaskladnění, a potřebné další práce. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.

7. Zboží

potahové látky a barevné odstíny dřevěného nábytku se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.).

U většiny "tvrdého" (skříně, komody, kuchyně, stoly a stolky) nábytku pokud je uveden lesk, týká se většinou části nábytku či dvířek (pokud si nejste jisti pište či volejte).

prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu a dřeva v závislosti na výrobních změnách výrobce či rozdílu v šaržích, které nejsme schopni ovlivnit. Také při dvou dodávkách stejného barevného odstínu, různě v čase, může se stát, že vlivem jiné šarže materiálů může být rozdíl v barvách a struktuře, což není možné ovlivnit a také reklamovat. 

fotografie jsou ilustrační a nemusí 100% odpovídat dodanému zboží

 • Cena zboží je bez dekorací, spotřebičů, pevného vybavení interiérů.

povolená tolerance rozměrů nábytku +-5%.

8. Informační oznámení (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

9. Závěrečná ustanovení

tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Termíny realizace uváděné u zboží jsou pouze informativního charakteru a jsou upřesňovány telefonicky (na přání je termín potvrzen písemně) a nejsou závazné, protože dostupnosti u momentálně 15000 položek a mnoha výrobců a dodavatelů se průběžně mohou měnit a není reálné vždy zajistit aktuální informace. 

Požadavek na potvrzení či vystavení podkladů jsou zpoplatněny dle individuální domluvy.

Klient nemůže reklamovat věci, které neuvádíme a pouze si dané informace vyvozuje (např. u zboží je uváděn barevný odstín s názvem stříbrný či stříbrná, neznamená že je ze stříbra , atd.)

 

Ochrana osobních údajů

 

Kontaktní údaje eshopu:      

Nábytek KELT s.r.o.

Vratimovská 618

739 34  Václavovice

Tel: 777 244 446

Mail: kelt@nabytek-kelt.cz

 

 • majitel eshopu je společnost Nábytek KELT s.r.o., se sídlem Stará 2, 735 64  Havířov - Pr. Suchá, IČO: 26877163, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 41083.
 • korespondenční adresa: Vratimovská 618, 739 34  Václavovice

 

Provozovatel eshopu 

Nábytek Pegas s.r.o. 

korespondenční adresa: Vratimovská 618, 739 34  Václavovice

IČ: 06296505, DIČ: CZ06296505 - Zapsáno v OR u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 71410

Tel:774829868

motloch@nabytek-kelt.cz 

 

Osobní údaje

 • Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se fyzické osoby.
 • Zpracováváme pouze základní osobní údaje, které nám poskytnete.
 • Pokud nám poskytujete údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a musíte mít její souhlas k ochraně jejích osobních údajů.
 • Osobní údaje zpracováváme pouze na základě Vámi poskytnutých údajů, které jsou nezbytné k plnění uzavřené smlouvy.
 • Mezi tyto údaje patří - jméno, příjmení, adresa, místo doručení, telefonní číslo, email.
 • Veškeré údaje jsou Vámi poskytnuté dobrovolně.
 • Pokud jste klientem eshopu Nábytek KELT s.r.o. (např. jste s naší společností uzavřeli objednávku), můžeme použít Vámi poskytnuté osobní údaje k zaslání marketingových sdělení.
 • Pokud si nepřejete  tyto údaje zasílat, budou Vaše údaje vymazány na základě Vašeho požadavku - nesouhlasu budou Vaše údaje vymazány. Tyto sdělení Vám již nebudou zasílány.
 • Upozorňujeme Vás, že výmaz se netýká osobních údajů, které Správce potřebuje pro splnění povinností uložených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.

 

 

Internetový obchod www.nabytek-kelt.cz není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí písemný souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Osobní údaje, které jsou získávány automaticky

 • jedná se o údaje, které jsou získávány automaticky na základě návštěvy našich internetových stránek.
 • Jedná se např. o IP adresu, čas a datum přístupu na naše stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, popř. operačním systému, jaké zboží jste shlédli, apod..
 • Tyto informace jsou ale anonymní a nelze zjistit, jaká osoba náš web navštívila.

Kamerový systém:

 • Naše provozovny a venkovních prostory jsou monitorovány kamerovým systémem s online přenosem a záznamem.
 • Kamerový systém je na našich provozovnách z důvodu bezpečnosti, prevence a také z důvodu objasnění případné protiprávní činnosti.
 • Provozovatelem kamerového systému je Nábytek KELT s.r.o..

Uložení osobních údajů

 • Osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou společností zpracovávány po dobu uskutečnění obchodu.
 • Uchovávány jsou po dobu, kterou nám ukládá zákon o archivaci a jiné související právní předpisy.

Další příjemci osobních údajů a GDPR

 • V případě je možné předání osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro účely plnění smlouvy třetím osobám (např. subdodavatelé, apod.).
 • Naše společnost spolupracuje s externími společnostmi, které nám pomáhají plnit splnění smlouvy (např. přepravní společnosti, apod.).
 • Obchodní společnost si pečlivě vybírá své partnery, kterým Vaše data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.
 • Objednávky realizuje a fakturuje Nábytek Pegas s.r.o.
 • Korespondenční adresa: Vratimovská 618, 739 34  Václavovice ,IČ: 06296505, DIČ: CZ06296505 - Zapsáno v OR u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 71410 ,Tel:774829868, motloch@nabytek-kelt.cz

  Vaše práva

 • Jako fyzická osoba máte právo si vyžádat od  Správce přístup k Vašim osobním údajům a informace, jaké údaje o vás zpracovává.
 • Máte právo vyžadovat opravu po správci nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.

Jednou z hlavních priorit naší společností je zajistit bezpečnost našich klientů. Toto zabezpečení nám pomáhají zajistit technické a mechanické prostředky k zajištění Vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům našich klientů je umožněn pouze oprávněným osobám, které jsou vázány mlčenlivostí na základě smluv.


 

 

Dodací podmínky

1. Dodací lhůta

dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě spěchu na realizaci objednávky prosím kontaktujte pracovníka na tel. 774 829 868. V případě objednávek se zálohou, se jako počátek objednávky bere datum připsání  úhrady zálohy na náš účet.

Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 0-7 týdnů z důvodu široké variability výrobků (jedná se o  případy na čalouněný nábytek či jiný sortiment, v době vánočních svátků či jiných důvodů, kdy výrobci a dodavatelé nejsou schopni odhadnout reálně dobu realizace).

Zboží , u kterého je uváděno, že je skladem, může být i na externích skladech u dodavatelů .

Nedodá-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě 0-10 týdnů, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlašení .

2. Dodávka zboží

-prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky či emailem před dodáním zboží.

-klient může být v případě objednávky, zadávané do výroby , požádán o zálohu ve výši 20-30 procent z důvodu jejího individuálního vychystání ve specifické kombinaci a pod zálohou tímto potvrzuje jeho odebrání . Klient si je vědom ztráty zálohy na umoření nákladů z započatou realizací objednávky či dopravy. Dále u objemnějších objednávek obecně nad 5000,- z důvodu realizace objednávky, větších nákladů na nakládku a transport , který může být zmařen při neuskutečnění převzetí, kdy klient i přes jeho informování není schopen převzít zboží + náklady na následnou dopravu zpět na centrální sklad a vyložení zboží a zaskladnění.

-kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad, toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidič). Podpisem dodacího listu i převzetím kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.

-kupující je povinen dodané zboží bez odkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží nahlásit do 2 pracovních dnů ode dne doručení. Pozdější reklamace nebudou vyřízeny.

-nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti auta apod.).

-odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce ,nebo nebude-li k zastižení na kontaktní adrese bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

-Doprava, pokud zboží již bude vezeno (nakládá se minimálně den předem, kdy je klient kontaktován telefonicky a pokud se nedovoláme je zasílána SMS) bude účtováno znova, z důvodu zmařené dopravy, následného překládání řidičem a potřebné zbytečné vykládky (zboží do 5000kč - 290 kč ,nad 5000kč - 490 kč, v případě dopravy zdarma, je tato doprava již započítaná v ceně zboží a bude také nárokována viz předchozí informace).Tato částka bude také nárokována pokud zboží bude splňovat udávané parametry a nebude převzato. To neplatí v případě dodání poškozeného zboží.

3. Doplňková ustanovení

zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech. Naše firma je schopna zajistit připadnou vynášku zboží s ohledem na vytíženost kapacit.

zájem o vynášku, montáž je třeba uvést v poznámce při objednání zboží.

po obdržení objednávky, vyrozumí prodávající kupujícího a předběžné kalkulaci.

Cena vynášky - individuálně dle druhu zboží a místní dispozice
Donáška k domu - dle možností místní dispozice
služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.
montáž -cena po individuální domluvě 400 kč/hodina/osoba.

platba vynášky a montáže lze pouze hotovostním stykem

Záloha slouží při neodebrání zboží k pokrytí nákladů na náklady vzniklé s zajištěním zboží , jeho uskladnění a manipulaci. Také na administrativní práci spojenou s realizací a ukončením objednávky.

Zboží , u kterého je uváděno, že je skladem, může být i na externích skladech u dodavatelů .

objednávka montáže a vynášky je závazná, bude-li tato služba odmítnuta při dovozu zboží, bude prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s odmítnutím.

 

 

Reklamační podmínky

Jak se vyhnout neoprávněné reklamaci

nábytek a čalouněný nábytek

 • vadou se nerozumí dojem , který klient získá z ilustrativních obrázků u nabízeného zboží , což je: jiný odstín či povrchová úprava. Pokud je pro klienta něco důležité je vhodné se doptat na přesnější informaci. 
 • reklamovat nelze drobné změny ve struktuře materiálu či barevné odlišnosti, které nemají vliv na užívání zboží a jsou drobného charakteru a evidentně nenarušují pevnost a vizuální stránku zboží.
 • životnost látky zvýšíte pravidelným ošetřením a čištěním.
 • prašnost nepůsobí příznivě na tkaninu.
 • přímé sluneční světlo škodí jak textilním vláknům, tak i barvám, proto se doporučuje používání závěsů,  markýz a žaluzií, aby se zabránilo přímému slunečnímu záření.
 • při čištění je nutné dodržovat postup předepsaný výrobcem čistících prostředků.
 • vzniklé skvrny je nutné okamžitě odstranit.
 • potahové látky ošetřujte, pouze k tomu určenými prostředky.
 • skvrny netřete, pouze odsávejte čistým bílým hadříkem.
 • tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem.
 • nepoužívejte při čištění benzinový čistič.
 • chraňte tkaninu před ostrými předměty.
 • boční konstrukce opěradel není určena k sezení.
 • rozkládací typy sedacích souprav nejsou určeny ke každodennímu spaní.
 • vadou k reklamaci potahových, dřevěných popřípadě dýhovaných materiálů není obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl, u přírodních, textilních materiálů nejsou vadou drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu, zejména u dodatečně objednaného zboží na zakázku což je smlouva o dílo.
 • výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního tepla a UV záření.
 • výrobky musí být ve vodorovné poloze, nerovnosti vypodložené.
 • vadou k reklamaci nejsou rozdíly rozměru u čalouněného nábytku v rámci tolerance.
 • dovozce si vyhrazuje práva na drobné odchylky v technologii prodávaného zboží.
 • přirozené stárnutí potahové látky nebo koženky, usně , eko-kůže (různé projevy blednutí, popraskání , rozměrové změny, vytahání , tuhnutí , křehnutí) není vadou materiálu a nelze jej zaměňovat s jeho životností.
 • vadou k reklamaci nejsou zvukové projevy (potahové látky a kovových částí) na výrobku .
 • pro dlouhou životnost potahové látky nesmí být přímý kontakt lidské pokožky s povrchem potahové látky, postupné pronikání lidského potu, mastnot a nečistot při nadměrném pocení, pronikání mastnot a nečistot a potu z lidských vlasů, znečištění povrchu potahové látky domácími zvířaty zbarvení a znečištění povrchu od oděvu uživatelů na nichž může být nedostatečně fixovaná barva, zbarvení a znečištění od přehozů a jiných odložených předmětů, poškrábání a protržení potahové látky různými předměty (klíče, boty, nýty, nehty, zdrhovadla), pády odřeniny a hrubé otřesy při stěhování, manipulaci a dopravě, poškození vnějšími vlivy - oheň, cigareta, zaplavení vodou .

Pro odstranění nečistot doporučujeme:

slabý roztok mýdla , suché pěny - nejlépe speciální přípravky pro čalouněný nábytek (speciální prodejny , drogerie). U těchto přípravků dodržujte návod na potahovou látku čistěte po směru vlasu (nikdy nečistit krouživými pohyby kartáčkem), neperte (větší množství vody může znehodnotit výrobek) nežehlete .

Ošetření dřevěného, dýhového a nábytku vyrobeného z lamina

výrobek nečistěte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Nejste-li si jisti vhodností čistícího prostředku, pak jej neaplikujte !!!

výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního tepla a UV záření.

prach z nábytku odstraňte čistou měkkou prachovkou, která nemá brusné účinky.

čistění provádějte běžnými saponátovými prostředky s následným vytřením do sucha.

ke snížení tření u zásuvek na třecí plochy použijte parafin nebo suché mýdlo.

občasnou kontrolou a dotažením všech šroubů a vrutů na výrobku dosáhnete delší životnosti výrobků.

při možné nerovnosti podlahy je nutno seřídit dveře vyrovnáním pomocí seřizovacích šroubů u závěsu dveří.

výrobky musí být ve vodorovné poloze, nerovnosti vypodložené.

u výrobku s posuvnými dveřmi musí být skříň dána do vodováhy , což Vám zajistí lehký chod dveří.

vadou k reklamaci nejsou zvukové projevy.

záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly běžným opotřebením, nevhodným uskladněním, vlastní přepravou, manipulací, neodbornou montáží u spotřebitele a nesprávným používáním.

 

Reklamační řád

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží bez odkladu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zboží nahlásit do 2 pracovních dnů ode dne doručení, pozdější reklamace nebudou vyřízeny.

Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek nemontovat - z důvodu možnosti reklamovat jednotlivé díly.

V  případě , že klient si nepřevezme reklamované zboží (klient je informován písemně mailem či sms) bude účtováno skladné po 14 dnech ve výši: do 20kg - 200,-kč/měsíc, nad 20kg - 500-kč/měsíc.

Poskytnout součinnost pro zdárné a rychlé vyřízení možného posouzení a řešení reklamace. 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, pokud se nedohodnou jinak.

Kupující je povinen si po rozbalení zkontrolovat jednotlivé díly. V případě, že zjistí vadu má právo na uplatnění reklamace.
Prodávající si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci v případě, kdy klient objeví vady po neodborné montáži.

Kupující je povinen si po rozbalení a před montáží zkontrolovat jednotlivé díly.

 

2. Povinnosti prodávajícího

o reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží.

kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodly jinak.

reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu, bude včas informovat kupujícího k individuálnímu řešení reklamace.

Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů: mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může spotřebitel spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů najdete na internetové adrese České obchodní inspekce:www.coi.cz

 

3. Způsob vyřízení reklamace

Reklamaci je možno podat těmito způsoby:

 • Dodáním zboží nasmlouvaným dopravcem na adresu prodávajícího: na pobočku Ostrava Hrabová, U řeky 829,720 00, včetně popisu poškozeného zboží pro řádné posouzení oprávněnosti reklamace a zahájení reklamace  v prac. dny od 9-15:00
 • E-mailem a dodáním zboží na naši pobočku Ostrava Hrabová, U řeky 829,720 00 včetně popisu poškozeného zboží pro řádné posouzení oprávněnosti reklamace  v prac. dny od 9-15:00
 • Osobním předáním na pobočce Ostrava Hrabová, U řeky 829,720 00 v prac. dny od 9-15:00

 

Kupující je povinen uvést:

číslo objednávky
doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury)
vyplněný reklamační formulář
výstižný popis závad zboží (pokud máte možnost, přiložte fotografii)

4. Záruční podmínky

záruční doba je 24 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.

záruční doba pro firmy a OSVČ je 6 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.

záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

5.

Závěrečná ustanovení

11.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kelt@nabytek-kelt.czInformaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.4. Smluvní strany se zavazují případné rozpory ve vzájemných vztazích řešit dohodou. Nepodaří-li se jejich rozpory vyřešit mimosoudně, vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.5. 2022.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

Poškozením zboží při manipulaci.

Reklamovat nelze drobné změny ve struktuře materiálu či barevné odlišnosti, které nemají vliv na užívání zboží a jsou drobného charakteru a evidentně nenarušují pevnost a vizuální stránku zboží.

Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

Používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.


Zboží bylo poškozeno živly.


Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

5. Všeobecné podmínky

tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit i jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou či emailovou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

reklamace bude vyřízena v souladu s paragrafem  Zákona o ochraně spotřebitele.

U položek, kde je uvedená nulová kupní cena se jedná o zboží, které se naceňuje dodatečně dle požadavků klienta.

Je to z důvodu velkého množství kombinací a potřebných upřesňujících informací ,které jsou potřeba pro stanovení správné ceny. V tomto případě u těchto položek se nejedná o koupi, ale dotaz na cenu. Jako prodejce si vyhrazujeme tuto objednávku nerealizovat.